Format kursów:
Twoja strefa czasowa: UTC/GMT +00:00 (19:55)
Format kursów:
Twoja strefa czasowa: UTC/GMT +00:00 (19:55)

REGULAMIN SERWISU OMNIBET.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Omnibet Marcin Ożga (zwana w dalszej części regulaminu "Omnibet") to międzynarodowa społeczność zakładów bukmacherskich, która umożliwa sprzedaż oraz zakup prognoz na wydarzenia sportowe.
 2. Omnibet zarejestrowany jest w Wielkiej Brytanii i podlega jurysdykcji tego kraju.
 3. Omnibet jest portalem pośredniczącym w sprzedaży typów pomiędzy expertami, a zarejestrowanymi użytkownikami serwisu - klientami.
 4. Omnibet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skuteczność typów sprzedawanych przez expertów.
 5. Omnibet nie prowadzi działalność bukmacherskiej, nie zajmuje się przyjmowaniem zakładów wzajemnych, ani nie zachęca do korzystania z usług bukmacherskich. Nasza działalność ma charakter doradztwa sportowego. Korzystanie z naszych usług ma charakter dobrowolny.
 6. Nazwy firm bukmacherskich widoczne obok typów expertów mają na celu tylko i wyłącznie sprawdzenie wiarygodności kursu podanego przez experta z rzeczywistością.
 7. Pełne korzystanie z portalu wymaga rejestracji w serwisie. Każdy zarejestrowany użytkownik (expert i klient) zgadza się przestrzegać poniższy regulamin i akceptuje wszystkie jego punkty.
 8. W przypadku złamania zasad regulaminu zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje (usunięcie z serwisu) lub w przypadku poważnych naruszeń sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Portal może być używany jedynie do celów zgodnych z prawem w Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej.
 2. Z portalu mogą korzystać tylko osoby zamieszkujące kraje w których zakłady bukmacherskie są legalne.
 3. Użytkownicy portalu muszą być osobami pełnoletnimi.
 4. Rejestracja w serwisie jest darmowa.
 5. Dane osobowe oraz kontaktowe użytkowników serwisu (expertów i klientów) podane podczas rejestracji mogą być wykorzystywane jedynie do celów zgodnych z funkcjonowaniem serwisu. Zabrania się ich przetwarzania, upowszechniania i dystrybucji.
 6. Akceptując regulamin, użytkownik serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą meilową informacji dotyczących zmian w regulaminie, zmian w funkcjonalności portalu, a także promocji i reklam (w tym reklam innych serwisów współpracujących z Omnibet).
 7. Wszelkie wątpliwości, sytuacje sporne, skargi oraz reklamacje proszę kierować na adres e-mail podany w dziale KONTAKT.
 8. We wszystkich spornych aspektach ostateczna decyzja należy do właścicieli Omnibet.

§3. TYPY EXPERTÓW (PŁATNE TYPY).

 1. Expert zobowiązany jest do podawania regularnie typów na stronie Omnibet poprzez własny panel (zdalnie).
 2. Expert ustala sam cenę abonamentu, do której zostaje doliczona prowizja.
 3. Wynagrodzeniem experta jest suma sprzedanych przez niego abonamentów (bez prowizji).
 4. Wynagrodzenie wysyłane jest dwa razy w ciągu miesiąca (1-3 dzień oraz 15-17 dzień każdego miesiąca). Abonament rozliczany jest po jego upływie i przekazany w najbliższym okresie rozliczeniowym. W przypadku abonamentów dłuższych niż 1 miesiąc ich rozliczenie następuje po każdym zakończonym miesiącu.
 5. Expert może zmienić cenę abonamentu, ale jest zobowiązany do podania jej z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Każdy typ musi być podany przed jego rozpoczęciem.
 7. Każdy typ musi zawierać dokładny opis w którym znajdą się: data i godzina rozpoczęcia meczu, dyscyplina, kraj, poziom rozgrywkowy, mecz, rodzaj zakładu, kurs, stawka oraz bukmacher.
 8. Jeden typ może być zagrany maksymalnie za stawkę 10 jednostek. Nie można podawać tego samego typu kilkukrotnie.
 9. O ewentualnym zakończeniu współpracy z Expertem, decydują właściciele Omnibet na podstawie osiąganych wyników przez experta.
 10. Typy rozliczane i sprawdzane są przez administratorów serwisu w ciągu 24h od ich podania przez experta.
 11. Expert deklaruje, że z chwilą podania typu w portalu staje się on własnością serwisu Omnibet.
 12. Expert zobowiązuje się do nie przekazywania typów sprzedawanych na portalu Omnibet osobom trzecim, w tym zwłaszcza na innych stronach internetowych.
 13. Expert zobowiązuje się do nie przekazywania typów innych expertów osobom trzecim, w tym zwłaszcza na innych stronach internetowych.
 14. Expert wyraża zgodę na wykorzystanie jego nicku do działań promujących portal. Każde działanie promocyjne wykorzystujące nick danego Experta będzie wcześniej konsultowane z Expertem.

§4. JAK ZOSTAĆ EXPERTEM?

 1. Aby zostać Expertem należy wcześniej typować w Akademii.
 2. Akademia ma na celu zweryfikowanie umiejętności potencjalnych Expertów.
 3. Dołączenie do Akademii możliwe jest w przypadku posiadania potwierdzonej historii typów (warunek mile widziany).
 4. Minimalny okres typowania w Akademii to 1-2 miesiące (zależnie od posiadanej historii typów).
 5. O przeniesiu typera do Expertów lub zakończeniu współpracy decydują właściciele serwsiu Omnibet.
 6. Uczestnicy Akademii nie sprzedają abonamentów.
 7. Aktywne typy członków Akademii widoczne są tylko i wyłącznie dla Expertów oraz klientów, którzy mają aktywne abonamenty.
 8. Chęć dołączenia do Akademii proszę kierować na kontakt@omnibet.pl.

§5. ZAKUP ABONAMENTU

 1. Aby móc wykupić abonament u expertów konieczne jest zarejestrowanie się na stronie Omnibet (www.omnibet.pl)
 2. Zakup abonamentu ma charakter dobrowolny i nieprzymusowy.
 3. Kupującym przysługuje prawo do zwrotu kosztów abonamentu tylko w przypadku gdy abonament jeszcze nie rozpoczął się (wtedy możliwy jest całkowity zwrot kosztów abonamentu) lub po rozpoczęciu już abonamentu wtedy zwracana jest kwota za pozostały niezrealizowany okres abonamentu. Kwota zwrotu obliczana jest na podstawie wzoru: (koszt abonamentu/liczba dni abonamentu)*niezrealizowana liczba dnia abonamentu.
 4. Zwrot kwoty wpłaconej na abonament przysługuję kupującemu również w przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez experta (np. zrezygnował z podawania typów w trakcie trwania abonamentu).
 5. Kupującym nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec Omnibet.
 6. Kupujący zobowiązuje się do nie przekazywania uzyskanych odpłatnie informacji (typów) osobom trzecim, w tym zwłaszcza na innych stronach internetowych. W przypadku wykrycia takiego naruszenia klient zostaje usunięty z serwisu oraz nie przysługuję mu zwrot kwoty abonamentu.
 7. Dostęp do typów experta u którego klient wykupił abonament następuje najpóźniej 24h po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.
 8. Klient nie płaci bezpośrednio do experta. Dzięki temu ma pewność, że expert dostanie wynagrodzenie jeśli spełni wszystkie warunki zawarte w regulamnie.

§6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Korzystanie z Omnibet oznacza pełną akceptację wymagań prawnych zawartych w niniejszej Polityce prywatności. Omnibet zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych, a także do zagwarantowania prawidłowego przetwarzania danych dostarczanych nam podczas korzystania z Omnibet. Niniejsza Polityka prywatności zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych, które Omnibet podejmuje. Omnibet zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w celu dostosowania jej do nowego ustawodawstwa lub orzecznictwa. Zostaniesz powiadomiony o tych zmianach przed ich wdrożeniem. Po ogłoszeniu tych zmian korzystanie z naszej Usługi będzie oznaczać jej akceptację.
 2. Niniejsza strona internetowa jest zgodna z wszystkimi europejskimi i angielskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Firma Omnibet Marcin Ożga wdrożyła środki techniczne i organizacyjne, aby uniknąć utraty, niewłaściwego użycia, zmiany, nieautoryzowanego dostępu lub kradzieży danych. Środki te zostały wdrożone zgodnie z dostępną technologią, charakterem danych i szczególnymi zagrożeniami, na które są narażone.
 3. Informujemy, że w związku z przetwarzaniem twoich danych, Omnibet wdrożył niezbędne i wymagane środki bezpieczeństwa. Co więcej, Omnibet instaluje wszelkie inne dodatkowe środki techniczne w celu uniknięcia utraty, niewłaściwego użycia, zmiany, nieautoryzowanego dostępu lub kradzieży danych. Podczas rejestracji, która jest wymagana do korzystania z naszych usług musisz wybrać osobiste hasło. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie hasła używanego do uzyskania dostępu do Usług. Użytkownik zgadza się poinformować Omnibet tak szybko, jak to możliwe o nieuprawnionym użyciu nazwy użytkownika i hasła osobistego lub jakiejkolwiek usterce w systemie bezpieczeństwa. Omnibet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z zapomnienia hasła, jego utraty bądź udostępniania go przez użytkownika osobom niepożądanym.
 4. Musisz zarejestrować się aby skorzystać z usług dostępnych na stronie www.omnibet.pl Wymagane dane muszą być dokładne i aktualne dla prawidłowego świadczenia usług. Twoje dane będą przetwarzane w celu spełnienia Twoich próśb dotyczących między innymi rejestracji, aktywowania usługi, pełnego korzystania z serwisu itp. Omnibet będzie przetwarzać wyłącznie te dane zebrane od ciebie za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej. Twój udział w działaniach zapewnionych przez Omnibet będzie wymagał rejestracji i utworzenia konta użytkownika. Na tym koncie należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło wymagane podczas rejestracji. Aktualne procesy przetwarzania danych wykonane przez Omnibet są następujące: - Konto użytkownika: aby uzyskać konto, należy wybrać nazwę użytkownika, podać adres e-mail i wybrać kraj zamieszkania. Dane te zostaną powiązane z Twoim profilem. - Kontakt: Niezależnie od tego, czy chcesz się skontaktować z Omnibet w celu przesłania komentarzy lub zapytań dotyczących Usługi, podaj swoją nazwę użytkownika oraz adres e-mail, który użyłeś przy rejstracji na Omnibet. Dane te nie zostaną przekazane stronom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi świadomą zgodę na przekazanie i jego cel.
 5. Podane przez Ciebie dane osobowe muszą być dokładne i aktualne oraz konieczne jest wypełnienie wymaganych pól w formularzu rejestracynym. Zgodnie z Warunkami użytkowania, jeśli nie spełnisz tego wymogu, nie będziesz mógł korzystać z Usługi. Niezależnie od tego, czy Omnibet ma przesłanki wskazujące, że dane nie są dokładne, Omnibet zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji lub weryfikacji za pomocą metody kontaktu, którą wcześniej podałeś w celu rejestracji lub wypełnienia odpowiedniego formularza. Ponosisz odpowiedzialność za prawidłowość danych dostarczonych do Omnibet, a kradzież tożsamości i udostępnianie danych osób trzecich bez jej zgody jest zabronione Niezależnie od tego, czy Omnibet dowie się o kradzieży tożsamości, Twoje konto użytkownika zostanie usunięte, a my zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych.
 6. Niektóre informacje, takie jak nazwa użytkownika, mogą być widoczne dla reszty użytkowników w niektórych przypadkach, na przykład podczas publikowania swoich typów bukmacherskiech.
 7. Omnibet będzie kontaktował się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w odpowiednim polu podczas rejestracji. Możesz się sprzeciwić otrzymaniu e-maili reklamowych, wysyłając prośbę na adres kontakt@omnibet.pl
 8. Musisz mieć ukończone 18 lat, aby korzystać z usług świadczonych przez www.omnibet.pl. Nieletni nie mogą korzystać z naszych usług
 9. Dzięki internetowym protokołom komunikacyjnym, odwiedzając naszą stronę internetową automatycznie otrzymamy Twój adres IP. Rejestr adresu IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych jest wykorzystywany przez Omnibet Marcin Ożga wyłącznie do celów wewnętrznych, takich jak statystyki dostępu. Zasadniczo twój adres IP jest inny dla każdej sesji internetowej, więc nie można śledzić aktywności nawigacji internetowej.
Wykryto zmianę strefy czasowej.
Pliki Cookies: Serwis Omnibet.pl stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Aby korzystać z serwisu musisz zaakceptować Politykę prywatności